Jak nepřijít o doménu

Doména je majetek, jehož cena se může vyšplhat do statisíců. Jestli si své domény ceníte alespoň jako svého iPhonu, přečtěte si, jak řešit doménové spory a co dělat, když vás někdo chce o doménu připravit.

S počtem internetových domén (a jejich přínosem pro byznys) se množí i doménové spory. Jedná se o poměrně novou problematiku, kterou neupravuje žádný specifický zákon. Spory o domény se řídí obecnými právními předpisy, tedy Občanským zákoníkem. Na domény se také vztahují pravidla sdružení právnických osob CZ.NIC, které provozuje registr doménových jmen .CZ.

Co vám (a vaší doméně) hrozí

Poměrně častý je případ, že doména, kterou považujete za svou, je napsaná na někoho jiného. Například asistentku, která vaši firemní doménu registrovala – ať nevědomky nebo záměrně – na sebe, a už u vás nepracuje. Nebo spolumajitele vaší firmy, se kterým jste se nerozešli právě v dobrém.

Objevují se i případy, kdy si někdo registruje doménu s názvem existujícího subjektu. Nejznámější česká kauza se týkala domény ceskapojistovna.cz. Doména byla nařízením soudu přepsána z původního vlastníka – spekulanta, na Českou pojišťovnu. A stále běžnější je také tzv. typosquating, kdy si někdo registruje cizí doménové jméno s překlepem (například adiidas.com).

Dalším způsobem zneužití je zahrnutí názvu značky do nově registrované domény. Například doména legogames.online byla na základě rozhodnutí WIPO převedena na společnost LEGO.

Jak se můžete bránit

Jako první možnost, jak řešit doménové spory, doporučujeme zkusit se domluvit po dobrém. Napište držiteli domény, které se váš spor týká. Kontaktní údaje najdete v registru CZ.NIC. Bývá v nich uvedená adresa a zpravidla i e-mail. Držitele domény požádejte, aby doménu převedl na vás.

Pokud tohle řešení nevyjde, máte možnost alternativního řešení sporu. Těmito spory se zabývá Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Řešení probíhá online, což umožňuje rychlejší projednání. Zahájit ho můžete zde. Tento rozhodčí soud je mimochodem jedním z pěti sudišť na světě, která se doménovými spory zabývají.

Pravidla alternativního způsobu řešení, která vytvořil Rozhodčí soud ve spolupráci s cz.nic, odpovídají českému právnímu řádu i evropským normám. Drobný háček je v tom, že vám umožňují nárokovat si pouze zrušení registrace domény nebo její převod, ne náhradu nákladů řízení nebo náhradu škody. Náklady na řešení se počítají na desítky tisíc.

Další možností je soudní řízení. Je ho nevýhodou je časová náročnost (spor se může táhnout i několik let). Pokud se soudíte s držitelem domény, který sídlí v jiném státě, je situace ještě složitější. Výhodou oproti alternativnímu postupu je, že zde můžete žádat o náhradu nákladů řízení nebo škody.

V případě klasického soudního řízení můžete využít také takzvaného předběžného opatření, které zabrání tomu, aby držitel domény, na kterou si činíte nárok, převedl doménu na někoho jiného nebo mu nařídí, aby odstranil webovou stránku, která na této doméně běží. Soud může v rámci předběžného opatření také rozhodnout, že sdružení cz.nic nesmí doménu převést na třetí osobu. Na soud se můžete obrátit i v průběhu alternativního řešení.

Jak předejít sporu o doménu

Nejlepší spor je ten, který vůbec nevznikne. Svou doménu (a značku) si ochráníte pomocí ochranné známky. Registrace ochranné známky na Úřadu průmyslového vlastnictví stojí 5 000 korun a platí 10 let od data podání žádosti. Obecně je užitečné si před registrací domény ověřit, zda se vaše doménové jméno neshoduje (zcela nebo zčásti) s názvem již registrované ochranné známky. Zjistíte to v Databázi ochranných známek.

Nejlepší obranou proti typosquattingu je registrace překlepových variant vašeho doménového jména. A situaci, kdy by vaše firemní doména byla napsaná na někoho jiného, předejdete snadno: registrací doménového jména na právnickou osobu (vaši firmu).

A nejhorší nakonec: Co se stane s vaší doménou, když umřete?

S registrovaným doménovým jménem můžete nakládat jako se svým majetkem. Můžete je převádět, použít jako zástavu, můžete je zdědit – a také odkázat v závěti. Posledně zmíněným krokem předejdete situaci, kdy doména nebude uvedená v soupisu vašeho majetku, nestane se předmětem dědického řízení (a vy ji budete muset navěky spravovat jako duch 😉 )

copywriterka a designérka obsahu

Napište komentář:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

1 × 2 =