Ochrana značky prakticky

Víte, jak funguje ochrana značky? Jak se bránit, když vám chce někdo značku ukrást? A kdy je vhodná chvíle zaregistrovat si ochrannou známku? Zeptali jsme se právničky Alžběty Kokešové z advokátní kanceláře eLegal.

ochrana značky - specializace Alžběty Kokešové
Právnička Alžběta Kokešová z advokátní kanceláře eLegal

Alžběta Kokešová se specializuje na autorská práva, ochranné známky, nekalou soutěž, GDPR, ochranu osobních údajů a další právní nástrahy, které potkávají především marketéry a podnikatele. Přečtením rozhovoru na téma ochrana značky s ní si můžete ušetřit spoustu zbytečných starostí.

Co je to vlastně ochranná známka?

Začnu tím, co ochranná známka není. Ochrannou známku si lidé často pletou se značkou. Značka je reprezentovaná nějakým názvem, logem, vizuální identitou či sloganem – to všechno může být zároveň i ochrannou známkou. Zásadní rozdíl je ale v tom, že ochranná známka prošla registrací a je zapsaná v databázi.

Jakou ochranu mi registrovaná ochranná známka poskytuje?

V prvé řadě chrání označení, které jste si registrovala. Když například někdo přijde na trh až po vás a bude chtít vystupovat pod stejným jménem, platí pravidlo „kdo dřív přijde, ten dřív mele“ – zvlášť, máte-li papír od úřadu, že to jméno je vaše. Ochranná známka vás také identifikuje na trhu – jak mezi konkurencí, tak z pohledu zákazníků, což mi přijde, že se často podceňuje. Ochranná známka je také majetek a někdy i dost cenný.

Co se může stát, když mám značku, ale nijak ji právně nechráním?

Může se stát, že přijde někdo jiný, znalejší zákonů a registruje si ji sám. Může ji obšlehnout nebo vám ji jinak znehodnotit. Pak vám zbudou jen oči pro pláč. Pokud jste svou značku nestihla proslavit, budete jen těžko dokazovat, že vám ji skutečně zkopírovali.

Registrace ochranné známky prakticky

Začínám podnikat a chci prodávat švestková povidla z našeho sadu. Kdy je vhodná chvíle zaregistrovat si ochrannou známku?

Čím dřív tím líp. Když začínáte podnikat, mělo by jít ruku v ruce několik kroků. Před založením živnosti nebo společnosti si dobře rozmyslete název. Zjistěte si, jestli náhodou někdo už stejný název nepoužívá, a podívejte se do rejstříků.

O jaké rejstříky se jedná? Jsou dostupné online?

Ano. Jedná se o Veřejný (obchodní) rejstřík a Živnostenský rejstřík. Z nich zjistíte, jestli je volný název pro vaše podnikání. Za nahlédnutí stojí i Databáze ochranných známek, jestli náhodou ten váš vytoužený název nemá registrovaný někdo jiný třeba pro řadu svých výrobků. V této databázi navíc zjistíte i to, jestli je volné například i to logo nebo slovní označení, které chcete registrovat jako ochrannou známku. Tuhle rešerši je neradno podceňovat.

Tip: Než se rozhodnete pro název své značky, zkontrolujte si i dostupnost domény.

Jak mám postupovat, když zjistím, že název, logo i doména jsou volné?

Další krok k registraci ochranné známky je výběr třídy. Ochrannou známku totiž nelze registrovat plošně pro všechno, co si člověk zamane. Celý svět výrobků a služeb je aktuálně rozdělený do 45 tříd a pro registraci si musíte vybrat konkrétní výrobky a služby a správně je zařadit. K tomu slouží třídníky, které najdete například na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví.

Do jaké třídy by spadala moje švestková povidla?

Povidla, marmelády, kompoty a sušené nebo vařené dobroty z ovoce patří do třídy 29. Stačí ale přidat mouku, upéct koláče a už spadáte do třídy 30.

A když mám vybranou třídu?

V přihlášce zvolíte, o jaký druh ochranné známky máte zájem, zaklikáte nebo vypíšete seznam zvolených výrobků a služeb zařazených do tříd, přiložíte znázornění ochranné známky a pošlete úřadu.

Vyplatí se mi tedy registrovat i výrobky, které plánuji prodávat? Třeba taky jablková a hrušková povidla a koláče z nich?

Pokud už teď víte, že plánujete péct i koláče, tak se určitě vyplatí vyřešit to vše najednou jednou přihláškou. Jestli ale jde jen o nějakou touhu, o které nejste přesvědčená, dobře to rozmyslete. Jestli totiž vaše konkurence zjistí, že jste si ochrannou známkou pokryla výrobky, které ale vůbec nenabízíte a ani jste je do pěti let od registrace nabízet nezačala, může vaši ochrannou známku v tomhle „nadbytečném“, ale i celém rozsahu, napadnout. Dokazování, že ochrannou známku pro přihlášené výrobky skutečně používáte, je ale na vás.

Pozor na zaměnitelnost!

Jaké náležitosti musí mít značka, kterou chci registrovat?

Označení, které si chcete registrovat, musí mít dvě zásadní vlastnosti. Za prvé musí být schopné vás odlišit od jiných označení, tedy být v mezích možností originální. Za druhé musí být vyjádřeno v nějaké formě, a to takové, aby jej bylo možné do databáze technicky zapsat a z té databáze vnímat.

Co to znamená v praxi?

U log nebo názvů je to asi jasné – jednoduše do přihlášky nahrajete soubor s grafikou nebo zapíšete slovní vyjádření. Registrovat si ale můžete i melodii, a tu můžete vyjádřit třeba notovým zápisem nebo spektrogramem. Podstatné tedy je, abyste to označení mohli nějakým srozumitelným způsobem vyjádřit a vnímat. A to je právě velký oříšek třeba u čichových ochranných známek. Takže mantinely pro zapsání ochranné známky jsou nejen právního, ale i technického rázu.

Existuje obsahová agentura, která si říká Obsahová agentura. Je chytré dát si název, který je takto obecný? Lze ho vůbec ochránit?

S obecnými názvy je potíž. Jak jsem říkala, ochranná známka musí být odlišitelná, což obecná slova zpravidla nejsou a taková přihláška může narazit i u ÚPV, který řekne, že nesplňuje požadavek odlišitelnosti.

Kolik mě to bude stát?

Kde všude je vhodné si ochrannou známku registrovat?

Podle toho, na jakých trzích působíte nebo máte plán (byť dlouhodobější) působit. Když si ochrannou známku registrujete, myslete dopředu, kam se chcete vyvinout, na druhou stranu si ale nestavte vzdušné zámky, náklady s tím spojené jsou totiž nemalé.

Tip: Plánujete-li expandovat do některých okolních států, vyplatí se finančně i administrativně jít cestou ochranné známky Evropské Unie. Ta vám totiž pokryje celé její území a stačí k tomu jedna přihláška.

Kolik stojí ochrana značky?

Podle toho, co všechno chcete pokrýt. Základní poplatek v ČR je 5 000 Kč a v tomto poplatku jsou až tři třídy služeb a výrobků, do kterých můžete ochrannou známku přihlásit. Za každou další třídu je potom příplatek 500 Kč. V EU si trochu připlatíte, základní poplatek je 850 EUR a to pouze za jednu třídu. Za druhou si připlatíte dalších 50 EUR a za třetí a každou další 150 EUR. Pokud byste chtěli dále do světa, tak vás ochranná známka například pro celé USA vyjde okolo 22 000 Kč.

Na jak dlouho si můžu ochrannou známku registrovat?

Ochrana značky v podobě ochranné známky vám poběží po dobu deseti let, můžete si ji ale následně do určité lhůty znovu prodloužit o dalších deset let.

Jak dlouho to trvá?

Celý průběh registrace, pokud se neobjeví nějaký zásadnější problém, trvá v praxi zhruba 4-6 měsíců. Určitá ochrana vám ale běží už od podání přihlášky.

Jak se vyhnout začátečnickým chybám

Na co si mám při registraci dát pozor?

Budu se opakovat, ale na rešerši. Určitě se vyplatí obrátit se na odborníky, nejen kvůli rešerši, ale i zatřídění, tedy výběru konkrétních výrobků a služeb v rámci jednotlivých tříd. Právě u zatřídění vznikají někdy větší někdy menší nesrovnalosti, které je třeba včas a správně vykomunikovat s úřadem.

Vyplatí se mi registrovat ochrannou známku prostřednictvím právníka?

Právníci, kteří se na ochranné známky specializují, vám poradí, co se vyplatí či nevyplatí registrovat, vysvětlí vám rozdíly v druzích ochranných známek, mohou vás zastupovat v řízení, pokud vznikne nějaký problém – například když se ozve konkurence, že vaše ochranná známka jim připadá příliš podobná té jejich. Některé společnosti totiž brání svoje ochranné známky opravdu zuby nehty, a to někdy až nepřiměřeně.

Jak mám postupovat, pokud zjistím, že někdo jiný používá stejný název nebo podobné logo jako já?

Záleží na několika faktorech – kdo z vás má tento název registrovaný a kdo byl případně první. Pokud jste v té pozici, že jste byli první a máte vše registrované, můžete se bránit jednak jako majitel ochranné známky a případně i v rámci nekalé soutěže. Doporučuji obrátit se na právníka a ten vám pomůže sepsat výzvu parazitující společnosti tak, aby si uvědomila následky svého počínání a utnula ho. Případ může klidně skončit i u soudu, ale to asi tušíte, že je běh na dlouhou trať.

Ochrana značky pro detailisty: Co znamená ™, © nebo ®

Jak vlastně poznám chráněnou značku?

Asi narážíte na označení, která se u ochranných známek objevují, ne všechna jsou ale platná. Například označení ™ (anglicky trademark), které se používá v USA, odkud se mu podařilo rozšířit, u nás není právně uznávané, zato masově a nesprávně používané. Naproti tomu ® už význam má, a označuje registrovanou ochrannou známku. Opět bych se ale nespoléhala na to, že ten, kdo toto označení používá, tak skutečně může činit a ví přesně, co znamená. Žádnou povinnost jasně označovat své registrované ochranné známky u nás nemáme. Takže jediným spolehlivým zdrojem jsou databáze, které vedou příslušné úřady průmyslového vlastnictví. U nás je to zmiňovaný Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV), v EU je to Úřad Evropské Unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), nebo celosvětová organizace WIPO.

A co takové to céčko v kolečku? Můžu ho začít používat společně se svojí registrovanou ochrannou známkou?

Symbol © a ochrana značky nijak nesouvisí. Jedná se o označení autorských práv a toto označení se opět rozšířilo z USA. Ochranná známka může být zároveň autorským dílem, jedná-li se například o logo. Ani toto označení u nás není právně upraveno, takže nemáte povinnost ho používat. Jedná se spíš o jakýsi zvyk. Pokud tedy chcete nějak svou registrovanou ochrannou známku označit, připojte k ní ®.

copywriterka a designérka obsahu

Napište komentář:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

fourteen + 12 =